"> ">
doly_bilina

PRODEJ UHLÍ

Prodáváme tuzemské uhlí DOLY BÍLINA.
Uhlí pro Vás skladujeme na místě, kde na něj neprší, není tudíž navlhlé.

HNĚDÉ UHLÍ - OŘECH č.2: VHODNÉ PRO AUTOMATICKÉ KOTLE S REGULACÍ
 
VOLNĚ LOŽENÉ UHLÍ: SYPANÉ UHLÍ SKLÁDANÉ DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM AŽ DO SKLEPA - jednoduché, rychlé, čisté - žádné házení lopatou a zničený trávník!

PYTLOVANÉ UHLÍ: SKLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝM ČELEM  A PALETOVÝM VOZÍKEM - dopraveno až na místo určení.

OBJEDNÁVKY A PRODEJ NA TELEFONNÍM ČÍSLE 777 664 652

DALŠÍ služby

Vodoinstalace

Naše firma nabízí profesionálně provedené instalatérské práce, jak v rodinných a panelových domech, tak i v objektech průmyslových.

Řízené systémy vytápění

Řízené větrání s rekuperací tepla, vytápění otopnými tělesy, podlahovým vytápěním, přímotopy apod.

Montáž automatických kotlů a solárních panelů

Dodávka, montáž, garance a servis solárních panelů.

Ceník

Ceník hnědého uhlí Doly Bílina. Ceny jsou s DPH.

 • 101,50   Kč 1ks/pytel 25 kg

                   pytlované   oŘECH č.2

  • SKLÁDÁNÍ HYDRAULIKOU: 150,00 Kč za auto
  • CENA ZA DOPRAVU JE SMLUVNÍ DLE VZDÁLENOSTI
 • OBJEDNAT

Reklamační řád pro prodej paliv
 

 1. Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamaci domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží a odpovědný prodávající pořídí o reklamaci zápis.

 1. Reklamace váhového množství paliva

Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

 1. Reklamace jakosti paliva

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky. (Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procenta nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

 1. Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

 1. Záruční doba

Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák. § 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanský zákoníkem. Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo paliva prodávaná za snížené ceny. 

KONTAKT

hnědé uhlí

Štulo paliva s.r.o.

IČ: 059 15 171
Palackého 1305/43
Rýmařov
795 01

Sklad uhlí

Zámecká na parcele 63
Janovice u Rýmařova
793 42
 

Telefon a email

777 664 652
mstulo@seznam.cz

 

Data map
Data map ©2018 Google
Data mapData map ©2018 Google
Data map ©2018 Google
Mapa
Satelitní

Štulo paliva s.r.o.


Telefon: +420 777 664 652

Vytvořte si  web zdarma